Over MPS

Privacybeleid

mail ons of bel 088 080 1300

Privacy statement MPS B.V.

Laatste wijziging: 07-05-2018

MPS B.V. heeft de volgende specifieke privacy statements:

MPS B.V., gevestigd aan De Corridor 21f, 3621 ZA  BREUKELEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.mps.nl
De Corridor 21f, 3621 ZA BREUKELEN,  088 080 1300.

|          Persoonsgegevens die wij verwerken
MPS B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

|          Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via petra@mps.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

|          Waarom wij persoonsgegevens verwerken
MPS B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief 

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Contact op te nemen naar aanleiding van een vacature of sollicitatie

|          Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MPS B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar petra@mps.nl. Wij zullen binnen 4 weken contact opnemen met het voor ons bekende adres om uw identiteit te controleren en uw uitvoering van uw rechten in werking te zetten.

|          Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MPS B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via petra@mps.nl.

|          Bewaartermijn persoonsgegevens
MPS B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • CV’s en sollicitatie brieven: 2 jaar met toestemming, 3 maanden zonder toestemming of bij vervallen vacature (vervallen doelbinding)

|          Delen van persoonsgegevens met derden
MPS B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MPS B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

|          Marketing
MPS B.V. stuurt marketingmateriaal via kanalen zoals de telefoon, email of social media. Op grond van de Algemene Verordening Persoonsgegevens sturen wij deze inclusief de aanwijzingen toestemming te gegeven of in te trekken en een link naar het privacy statement voor marketing.

Persoonsgegevens van marketing gerelateerde contactpersonen zijn op de volgende manier aangedragen:

 • Direct contact
 • Via relaties
 • Evenementen
 • Relatie databases. In dit geval heeft MPS B.V. zich ervan verzekerd dat de brongegevens tot stand zijn gekomen met toestemming van de personen.

|          Cookies, of vergelijkbare technieken
MPS B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

MPS B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit en tracking cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. De tracking cookies worden gebruikt om het verkeer naar de website bij te houden. Er worden alleen ‘meta’ gegevens verzameld en niet directe IP adressen of andere tot een persoon herleidbare gegevens.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op de www.mps.nl website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Facebook.com            - connect cookie
 • LinkedIn.com              - media cookie
 • Google.com                - google-analytics, doubleclick, googleadservices, YouTube

Ontmoet ons

Neem hier contact met ons op.

terug naar boven